Astrologie

Mijn specialiteit is de Solaar horoscoop voor een jaar. Daarin werk ik graag met de mistery planeten Uranus, Neptunis en Pluto, aan de hand van de stand van deze planeten en de nsolaar horoscoopieuwe Acsendant, geeft het een blik in de toekomst. Verder werk ik met de transits, deze zetten langzame progressies in werking en geven belangrijke veranderingen te zien in het jaar.

Voorts geef ik een beeld van de constelaties die de tekening van de horoscoop laat zien. Tevens geef ik een uitleg wat de progressis inhouden in de voorspellende Astrologie en hoe deze psychologische ontwikkeling te begrijpen.