BDE Bijna Dood Ervaring

Aantekeningen uit het boek van Anita Moorjani en haar bijna doodervaring. BDE
Titel van het boek: Ik moest doodgaan om mijzelf te genezen.
Het enige waartoe wij verplicht zijn is, om altijd trouw te zijn aan onszelf.
En de kunst van het toestaan toe te passen.
Het Universum geeft je alleen datgene waar ik klaar voor ben.
Overal zet je zelf je blokkades voor op.
Pas als je toestaat , dat gebeurtenissen en omstandigheden in ons leven plaatsvinden, op een manier,
die zo weet ik, altijd op lange termijn in mijn belang zijn.
Door mijzelf te zijn sta ik toe, dat de heelheid van mijn unieke grootsheid me die kant op duwt die voor mij en alle anderen het beste is.
Binnen dat kader komt alles wat mij werkelijk toekomt, moeiteloos in mijn leven.
Je bent het sterkst als je durft los te laten. Angsten en vervelende gedachten beperken ons.
Voel dat je verbonden bent met de levenskracht v/h Universum. Zodat het EEN kan worden met jezelf
Wees trouw aan jezelf, aan datgene wat je diep van binnen voelt.
Ziekte is geen schuld, de geneeskracht zit in je zelf in het Goddelijke.
Je bent een deel van het Goddelijke, dit zit in alles wat leeft, de natuur en in het mineraal.
De energie van het Universum is grenzeloos, verbind je hiermee.
Ook iets toestaan van anderen, “zonder oordeel”, is een daad van eigenliefde.
Door angsten, laten wij onze grootsheid afnemen.
Wij zijn al heel lang ; wat wij ons hele leven willen bereiken.
Volg je eigen spirituele pad.
Eigenlijk moet je de ” behoefte om te genezen” loslaten.
Laten varen en gewoon durven te genieten van en vertrouwen op de Reis die het leven is.

De conventionele (westerse) geneeskunst, richt zich op het ontdekken van kanker, hun technologie is vooral diagnostisch.
Met de voortdurende voorlichtingscampagnes. De jaarlijkse volks onderzoeken, preventief.
Kanker is een vijand en moet aangevallen worden. Inplaats het vanuit een holistisch standpunt te bekijken.
Al de Chemo’s die niet alleen de kankercel vernietigd, maar ook al de andere cellen, 2,5 % kans op genezing met deze Chemo’s.
Inzicht in de Onevenwichtigheid moet genezen worden op de drie levels / Mentaal, Geest en Lichaam.
Kanker heeft ons iets te vertellen, het onderliggend probleem moet zichtbaar worden.
Veel van de moderne ziektes die zich in het lichaam manifesteren, waren er al eerder in de geest en de ziel.

Tijdens haar BDE werd iets diepers aangesproken, wat de kankercellen aanzetten om te verdwijnen.
Ziektes zijn meer van de Geest en de Ziel en niet van het Lichaam. Daarom moet deze ook op dat level worden opgelost.
Een behandeling die de Ziel en de Geest aanspreekt heeft meer kans op verandering.
Vooral als de methode de denkwijze en spirituele opvattingen van de persoon worden aanpakt.
Het enige wat je moet leren, is dat je Nu al bent wat je probeert te bereiken. Druk je Uniekheid uit vol Overgaven.

Mijn eigen uittreding in 1986

In mijn diepste, moeilijke periode in mijn leven zag ik het licht.
Ik was een verwoed schaatster op hoge ijzeren noren.
Dorpen tochten van 40 KM vond ik fantastisch.
Die tijd was ik in de kracht van mijn leven, 43 jaar, mijn man Jan en ik wij waren elkaars grote liefde.
Samen met onze twee opgroeiende dochters. Toen de dag kwam van de grote beslissing in mijn, ons leven.
Wat ik in mijn onderbewustzijn al heel lang wist, dat wij uit elkaar zouden gaan. Mijn grote liefde los moest laten.
Was ik tot het diepst geroerd, vol onbegrip, verdrietig, het werd een zwarte, zware periode.
In de winter van 1986 ging ik s ‘middags 12:00 vaak even schaatsen om even te ontspannen.
Dat ik in de namiddag onze maaltijd bereid had, vertelde ik Jan en onze dochters, dat ik nog even moest schaatsen.
Hij vond het te riskant omdat de schemer in zou vallen. Maar ik beloofde snel terug te zijn.
Dat ik het kanaal al zo vaak had bereden en ik elk wak wel kende en daar ging ik dan nog even naar Spijkerboor.
Tijdens het schaatsen vloog ik uit mijn lichaam en was ik weet niet waar? Ik noem het maar, aan die andere kant.
Ik werd opgenomen in het grote geheel.
EEN met het Universum. Een met het ijs, Een met het schaatsen. Een met alles.
Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, het besef van tijd bestond niet meer.
Ik was met alles verbonden, ik was de tijd, de plaats en de omgeving was ik me niet meer bewust.
Afstand was er niet meer, heb ik verder geschaatst in mijn eenwording.
Alles gebeurde tegelijkertijd. Ik was op een bepaald moment gewoon weer thuis, het overkwam mij en het gebeurde gewoon.
Allemaal op hetzelfde moment.
Maar dat ik thuiskwam was iedereen blij dat ik er was. Voor mijzelf, een fantastische ervaring het was alsof ik dagen in het licht stond.
Alles was anders, ik kon achterom kijken en daar lag mijn balast. Ik had een grote stap voorwaarts genomen en alles achter mij gelaten.
Ik kon alles overzien, maar vooral begrijpen. Totale inzicht om het geheel te accepteren en met mijn dochters verder te gaan.
En mijn geliefde zou zelf zijn weg vervolgen, zijn ziel moest deze beslissing nemen. Ik kon alles accepteren en begrijpen en het in liefde oplossen.
Na mijn experiment de eenwording met het Universum is mijn leven drastisch veranderd.
Dat je opgenomen word in iets zo onmetelijk Groots en Goddelijk, dat je alles tegelijkertijd ook bent.
Vooral met Liefde en Licht en met een totaal Inzicht, dat er veel meer is, naast het leven op deze aarde, de grootsheid de eenwording, dat je alles tegelijkertijd kunt ervaren en begrijpen. Ik heb er jaren niet over kunnen praten. Het is een prachtig experiment geweest in mijn leven.
Elisabeth de Wolf, waarschijnlijk krijgt het nog zijn vervolg, omdat de mogelijkheden in dit leven onmetelijk groot, is mijn ervaring.