Homeopathie voor lichaam en geest de psyche en het emotionele

Homeopathie voor Lichaam en Geest de Psyche en het Emotionele.
De Psychologie in de Homeopathie en de relatie tussen Lichaam en Ziel
De Homeopathie heeft een wetenschappelijk, nauwkeurig experimentele methode ontwikkeld.

Dat psychische problemen samen kunnen gaan met fysieke verschijnselen word nog steeds niet serieus overwogen.
Om naar een eenheid onder beiden te zoeken ontbreekt nog steeds.
Psychische en lichamelijke gebeurtenissen worden behandeld alsof ze elkaar uitsluiten inplaats van omvatten. (samenhang beter bestuderen).
Daarnaast moeten wij daardoor realiteiten en samenhang kunnen voorspellen, die tot nu toe buiten ons gezichtsveld bleven.
Holle woorden als psychosomatisch & psychofysiek parallellisme .
In de praktijk bieden die ons geen enkel gerichte hulp of informatie.
Lichaam & Ziel wederzijdse aanvulling van twee eenheden betekent: dat alleen beiden het geheel vertegenwoordigen.
Dat lichamelijke gebeurtenissen deel uitmaken van een samenhangende, psychosomatische evolutie.
In de wet van Hahnemann de wet van het gelijksoortigheid principe & de geneesmiddelen beelden. Als iemand b. v. lange tijd lijdt onder verdriet & angst kan er een situatie ontstaan die zich uit als: neerslachtigheid tezamen met irritatie, piekeren, lusteloosheid en wanhoop.
Mogelijk een verslaving aan alcohol of zelfs zelfmoord (suïcidaal).
Na verloop van tijd kunnen daar de volgende verschijnselen bijkomen: hoofdpijn, galstoornissen, hoge bloeddruk. Stoornissen van het hartritme. (Aurum het Goud in de Homeopathie wat heel mooi uit kan werken op dit psychisch probleem).
Lever en spijsverteringsstoornis , vermoeidheid, lusteloosheid, zwaarmoedigheid en droefheid.
Als een gezond mens, enige tijd regelmatig een verdunde goudoplossing neemt, krijgt deze of gene last van de zelfde verschijnselen. De grote vraag is hoe we het afweersysteem versterken?
Door een gelijksoortige prikkel toe te dienen versterken wij het afweersysteem. Gelijksoortigheid principe van J.H. Clarck.
Er ontstaan symptomen om erger te voorkomen, omdat ons lichaam niet in evenwicht is.
Elk symptoom getuigt van de strijd die zich in ons lichaam afspeelt om een uiteindelijk evenwicht te bereiken. Het gaat vooral over het emotionele en de mentale componenten. De zorgen, angsten en de depressies. Zie hoe gevoelig we zijn geworden en hoe snel het met onze gezondheid bergafwaarts kan gaan.
Vooral naar de samenhang kijken, de synchroniciteit, de elektrische ontlading. Vitale kracht moet bestaan, die dit alles beheerst, je kunt het verliezen, door chemische reacties kunnen zij ook weer opgeladen worden. Paracelsus de Renaissance alchemist en fysicus schreef dat deze energie uitgestraald word van de ene naar de andere en dat ze kon ageren van op afstand. Hij geloofde dat deze energie het lichaam kon zuiveren en de gezondheid herstellen of het lichaam kon doden of ziekte kon veroorzaken. Het idee dat er een verstandelijke vitale kracht bestaat die het menselijk lichaam animeert en dat deze vitale kracht een veld is gelijkwaardig aan het electro magnetisch veld. En zou men geneeswijze toe kunnen passen die eveneens gebaseerd zijn op een soort elektromagnetisch veld die men energetische geneeswijze noemt.
Het proces van potentie behoort theoretisch bij een of ander elektrisch veld.
En het is waarschijnlijk ook verwant aan het opwekken van de oppervlakte krachten, gezien vanuit energetisch oogpunt .

In vergelijking met Donder en Bliksem. Geluid en Licht.
Worden ervaren als verschillende aparte fenomenen. Maar zijn manifestatie vormen van EEN identieke ontlading).
Mentale en lichamelijke verschijnselen zijn in sterke mate onderling uitwisselbaar.
De onderdrukking van gevoelens lijdt tot lichamelijke stoornissen. De onderdrukking van menstruatie kan zelfs psychotische, hysterische toestanden teweegbrengen, (lochia).
Bij zorgvuldige observatie blijkt dat bij iedere mentale stoornis, bepaalde kenmerkende organische symptomen aanwezig zijn.
Vreemde symptomen die tegelijkertijd zo uniek zijn voor een bepaald geneesmiddel.
De jaloezie van Lachesis.
De kwaadaardige wreedheid van Arnacardium.
Specifieke mentale verschijnselen ontvouwen zich na een Homeopatische behandeling.
Voorbeeld: symptomen op de acute ziekte, pleuropneumonie = longontsteking van het borstvlies R zijdig, antibiotica geslikt: koorts wilde niet zakken. Eigenaardig symptoom: wilde absoluut stil liggen/stekende pijnen/zeer dorstig > liggen op de pijnlijke zijde > door druk= Bryonia.
Tuberculinum staat als symptoom: reageert niet op het ogenschijnlijk aangewezen geneesmiddel.
Als Bryonia niet werkt kunnen wij Tuberculinum geven.
Koorts en Onderdrukking.
Onze innerlijke intelligentie heeft dit symptoom in gang gezet of tot stand gebracht om het virus te bestrijden dmv koorts, hoest en slijm, deze maken het lichaam schoon, waarin bacteriën gedood worden en de levens krachten sterker.