Phosphorus Acidum en diepgaande processen

Phosphorus Acidum voor diep ingrijpende processen.
Als het organisme onderhevig is geweest aan de verwoestende invloed van een acute ziekte, of aan seksuele excessen, verdriet, dan ontstaat er een symptoombeeld dat om Ph-ac vraagt.
Het verschijnsel “zwakte”, dat alle Acidums hebben, staat bij dit Homeopatisch middel sterk op de voorgrond, en leidt tot nerveuze uitputting. Eerst komt de geestelijke uitputting, daarna de lichamelijke. Een geschikte ondergrond voor het ontstaan van Ph-ac. beeld treffen we aan bij jonge mensen die snel groeien, en waarvan geestelijk en lichamelijk te veel wordt gevergd.
Ph-ac. Werkt op de PSYCHE en dan in het bijzonder op het GEMOEDSLEVEN.
Daarnaast werkt het op sensorische zenuwen, op de geslachtsorganen en op de botten.
ZWAKTE en UITPUTTING. Botaandoeningen. Wegkwijnen en vermagering.
Psyche
Lusteloos. Verminderd geheugen. Kan zich niet concentreren. Of op de juiste woorden komen.
Verminderd bevattingsvermogen. Gevolgen van verdriet of geestelijke schok.
Hebben gewoon niet de emotionele kracht om door te gaan met hun studie.
Diep verankerde wanhoop. Zwijgzaam. Apathisch ; door geestelijke en lichamelijke worsteling met ongunstige, omstandigheden waartegen zij niet opgewassen is, afgestompt of verminderd gevoelig. Tendens tot diarree of zweterig.
Traag van begrip. Aversie tegen praten. Geeft onwillig of traag antwoord, kort, onjuist.
Heimwee & neiging tot huilen. Mentale uitputting. Vertwijfeling.
Angst voor de toekomst; piekert over de eigen toestand.

Oorzaken zijn: slecht nieuws, verdriet, ergernis en boosheid, teleurgesteld(e liefde).  Seksuele excessen.
Weg zijn van huis, verwondingen, operaties, te zwaar tillen, overmatig studeren, shock.

Ph-ac werkt heel diep, de wanhoop heeft zich vastgezet, hoofdpijn bij schoolkinderen.

Verergering: vermoeidheid, emoties. Geestelijke schok, heimwee. Praten, zitten en staan
Verbetering: diep inademen. Warmte. Kort slaapje.