Samuel Hahnemann

Biografie
Zijn Biografie is een fascinerend levensverhaal van een buitengewoon arts.
De grondlegger van de Homeopathie
Samuel Hahnemann 10-04-1755 – 03-07-1843
Een ondoorgrondelijk hervormer.
Heeft ongelofelijke tegenwerking gehad van de Medische Vakwereld, maar vooral de Farmacie.
Heeft gevochten tegen de corruptie en de onwetendheid.
Heeft veel laster en verachting verdragen.
Heeft gezocht naar meer humane en natuurlijke wijze van behandeling,
dan de barbaarse praktijken van die dagen.
In die tijd bezweken meer mensen aan de behandeling, dan aan hun ziekte.
Samuel Hahnemann heeft er voor gezorgd dat de hygiene, goed water,
en vooral beweging de hoogste prioriteit moest krijgen.