Sepia uitgewerkt in Withmont

Sepia Withmont blz. 165.
Is prikkelbaar. Buitengewoon gepassioneerd, hysterisch, huilerig vol zelfmedelijden, rancuneus, tegendraads. Vitterig, ontevreden, meestal als ze op iemand, vooral geliefde personen kan mopperen. Boos om kleinigheden. Overgevoelig, snel beledigd. Slecht geheugen.
Maakt vergissingen bij schrijven of lezen.
Onrustig, angst voor ziekte, ongeluk en alleen zijn. Huilbuien.

158: Het temperament, het seksuele en de emotionele neigingen die wij liever niet zouden hebben. Deze kunnen alleen geleidelijk worden getransformeerd. Juist door onderdrukking houden wij de negatieve aspecten in het onbewuste in stand en ontwikkelen wij pathologie.

Sepia kan zich moedwillig terugtrekken is weerbarstig, wispelturig of extreme uitputting .
Sepia – de Inktvis en de Melanine, bestaat voornamelijk uit Calciumzouten & zwavel. Melanine is een tussen product van de vorming van Adrenaline. Zo komen wij bij de stoornis van de Bijnier functies. Hier ligt waarschijnlijk een onevenwichtig verhoogde Bijnierfunctie ten grondslag. Bijnier insufficiëntie heeft te maken met het geslachtshormoon.

Worden gekarakteriseerd door innerlijke spanningsvelden en tegenstrijdigheden
– tussen Calcium – oester – scheppingskracht.
– tussen Phosphorus – licht van schaduw en duisternis.
– tussen Sulphur het mannelijk protesteron.

Symptomen van verlaagde Bijnierwerking zijn: Adynamie is onverschilligheid, melancholiek.
De depressies die bij Sepia voorkomen, komen meestal door uitputting en vermoeidheid.
Het onvermogen om zich te concentreren + duizeligheid en nijging tot flauwvallen,

168 Withmont.
Modaliteiten: geringe aanleidingen; emoties,praten, aanraken,licht, koude; buitenlucht.
Eten. Slapen. Koud voedsel. Magnetiseren.
Oorzaken zijn: Woede. Angst. Verdriet. Zorgen. Mentale inspanning. Sterke emoties.