Home

Waarom Klassieke Homeopathie ?

Waarom Homeopathie en vooral waarom de Klassieke : deze werking met de hoge potenties, werken zo mooi in het lichaam en zetten aan, geven het lichaam een prikkel, zodat het organisme zelf weer de aanmaak kan bewerken.homeopathie-hemorroides
Hoge potenties herstellen het evenwicht binnen het organisme, waardoor opname en assimilatie probleemloos verlopen en het lichaam gezonde weefsels kan voortbrengen. Iedere intelligente arts die handelt volgens de homeopathische wetten en het geneesmiddel voorschrijft op grond van gelijksoortigheid van symptomen zal merken dat het bovenstaande plaats vind. Bij genezing vindt confrontatie plaats van het  laatste symptoom, teruggaand in de klachten.
Genezing gaat van binnen naar buiten. Van een belangrijk orgaan naar een minder belangrijk orgaan. Van boven naar beneden!

 

Contacteer mij !